TŰZ VÉDŐ INFO CENTRUM:Tűzvédelemben otthon vagyunk ajánló
Ügyfélszolgálat, kapcsolat.
Ügyfélszolgálat
& Kapcsolat
ÁSZF, szállítás és garancia.
ÁSZF Szállítás
& Garancia
Termék kereső
 Kosár A kosár üres! PénztárPénztár
  • Bezár
TŰZ VÉDŐ INFO CENTRUM:Tűzvédelemben otthon vagyunk
© TŰZ VÉDŐ INFO CENTRUM:Tűzvédelemben otthon vagyunk   2018 Minden jog fenntartva!   Tel: 06(30)9448-646 Generator: AktivPortal
Ajánlatunk
Újdonság
Top termékek
Tűzvédő festékek fára BELTÉRBE : Pyronatur, tűzvédő 100 liter fölötti rendelésnél liter ár

Pyronatur, tűzvédő 100 liter fölötti rendelésnél liter ár

Égéskésleltető hatású favédőszer, az MSZ – EN: 13501-1: 2007+ A1: 2010 szerint. Nemzeti Műszaki Értékelés: NMÉ- 28251425 001 Kiadósság: 1 liter= 1,9 m2 fa felület.


  • Égéskésleltető hatású. 1 liter kiadóssága: 1,9 m2 fa felület.
  • Folyékony, felhasználásra kész favédő sóoldat, amely a fát nehezen gyulladóvá (B-s2,d0) teszi
  • Láng hatására a lángot fojtó NH3 szabadul fel, így a fa csak izzik, illetve szenesedik, de lánggal nem ég
  • Alkalmazási eljárások: bemártás, áztatás, mázolás, permetezés, merítés, fürösztés, telítés
  • Internetes kedvezmény: a díjtalan házhoz szállítás. A bizonylatokat és vizsgálati jkv-t vásárlás után postán küldjük házhoz.
  • Akció lejár: 0000-00-00

Ára: ÉRDEKLŐDJÖN!
Vissza      

Pyronatur részletes műszaki leírását itt olvashatja: http://www.pyrostop.hu/index.php?inc=page&ref=6#c104

 

 

Rendelés előtt ezt az oldalt feltétlenül nézze meg:

http://www.pyrostop.hu/grafika/kepek/fatablazat.pdf

Pyronatur

Égéskésleltető favédőszer,

 

az MSZ – EN: 13501-1:  2007+ A1: 2010 szerint.  Nemzeti Műszaki Értékelés: NMÉ- 28251436 001

 

35.termékkör: TÜZGÁTLÓ, TŰZTERJEDÉST GÁTLÓ ÉS TŰZVÉDELMI TERMÉKEK, TŰZKÉSLELTETŐ TERMÉKEK

 

Besorolása: EUROCLASS B-s2,d0

 

Termékleírás: Folyékony, felhasználásra kész tűzvédő sóoldat, amely a fát nehezen gyulladóvá (B-s2,d0) teszi.

Alkotó elemeinek- részeinek kémiai tulajdonságai alapján, járulékos tulajdonsága: megelőző rovar és gombavédő hatás.

Csomagolási egységek: 10 és 20 literes ballon

Térfogatsúly: 1116 kg/m3 

 

Alkalmazási terület és hatékonyság és a fa légzése: Csak azoknál a deszkáknál és anyagoknál alkalmazzuk, amelyek a nedvesség ( pl. eső ) közvetlen hatásától védettek és amelyeknél a víz (időjárás befolyása, kondenzáció) okozta kilúgozódás veszélye nem áll fenn ( zárt helyiségek, fedett építkezések, stb. ).

 

Felhasználási ter. veszélyeztetettségi osztálya: ( I-II. kitettségi osztály: száraz fedett, felnedvesedő fedett hely )

Kültéri felhasználás esetén a csapadék kimosó hatásától óvni kell.

 

Védőhatás: Nehezen éghető, (nehezen gyulladó) építőanyag-osztály B1. Hatása: Égéskésleltető hatása abban áll, hogy a kezelt fafelület telítődik az oldatban lévő szervetlen sókkal. Hő és / vagy láng hatására a lángot fojtó NH3 szabadul fel, így a fa csak izzik, illetve szenesedik, de lánggal nem ég.

 

Hatóanyag: Foszfátok, borátok.

 

Színárnyalatok: A fa természetes rajzolatát nem változtatja meg.

 

Felhasználási eljárás: Megfelelő védelem biztosítható egyéb ( mártás, szórás 2-4-szeri kezelés, áztatás) módszerekkel is. A kezelések között szikkadási időt kell biztosítani.

 

Alkalmazási eljárások: bemártás, áztatás, mázolás, permetezés, merítés, fürösztés, telítés. A szerkezeti elemek, ún. kiterített fa felületére vonatkoztatva. Ez gyakorlatban többszöri bemártást, mázolást, illetve szórást ( permetezést jelent ). Az egyes rétegek között a fa fajtájától, jellegétől függően ún. szikkadási időt kell kivárni, 4-8 órát, majd ezt követően lehet a kezelést folytatni.

 

Felhasználási eljárás: Megfelelő védelem biztosítható egyéb ( mártás, szórás 2-4-szeri kezelés, áztatás) módszerekkel is. A kezelések között szikkadási időt kell biztosítani.

Felhordása kizárólag a 45/2011.(XII.7)BM rendelet 12. szerint történhet

Alkalmazási eljárások: bemártás, áztatás, mázolás, permetezés, merítés, fürösztés, telítés. A szerkezeti elemek, ún. kiterített fa felületére vonatkoztatva. Ez gyakorlatban többszöri bemártást, mázolást, illetve szórást ( permetezést jelent ). Az egyes rétegek között a fa fajtájától, jellegétől függően ún. szikkadási időt kell kivárni, 4-8 órát, majd ezt követően lehet a kezelést folytatni.

 

Alkalmazási mennyiség:              Tűzvédelemnél: 600 g/m2

 

1160kg/m3 sűrűséget figyelembe véve: 0.52 liter/m2 (1 liter = 1.92 m2) Kiadósság: - Tűzvédelem esetén 1 liter anyag 1,92 m2  fára elegendő (100 m2  = 52 liter ).

 

Szag: A kezelt fa, száradás után szagtalan.

 

A faanyag nedvességtartalma a rosttelítettség alatt kell hogy legyen

 

Összeférés más oldatokkal: Egyedi esetben alkalmazástechnikai tanácsot kell kérni.

 

Egyéb hatás: a fa átszellőzését, „légzését” nem befolyásolja.

 

Veszélyességi rendelet: A Pyronatur munkaoldatok a veszélyességi rendelet szerint nem megjelölés kötelesek.

Munkabiztonság: A védőszer alkalmazásánál a munka- és balesetvédelmi előírásokat (pl. veszélyességi rendelet), a csomagoláson lévő megfelelő ismertetőjeleket ( pl. különösen veszélyes szimbólum, veszélyességi megjelölés, veszélyességi útmutatások, biztonsági tanácsok ) figyelembe kell venni.

 

A védőszer használatánál az arcot, a kezeket és a szemet védeni kell
( zsírtartalmú védőkrém, gumikesztyű, védőszemüveg ). Evés előtt és a munka befejezése után az arcot és a kezeket alaposan meg kell tisztítani. A munka-helyiségtől az élelmiszert és az állati eledelt távol kell tartani. Nem szabad étel, ital vagy más élelmiszer számára szóba jöhető tartályba tölteni. Gyermek kezébe jutnia nem szabad és élelmiszertől, innivalótól és állati eledeltől távol kell tartani. A munka folyamán enni, inni és dohányozni tilos.

Tárolás: Legalább egy évig tárolható. A lezárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen kell tárolni. A Pyronatur-t az Eredeti csomagolásban és úgy kell tárolni, hogy csak szakképzett személy juthasson hozzá.

 

Környezetvédelem: A Pyronatur munkaoldatot nem szabad a talajba, a vizekbe és a csatorna hálózatba engedni.

Vízveszélyeztetési osztály 1
( saját-gyártó- besorolás ).

Magyarországi forgalmazó és gyártó: Európai Tűzvédelmi Anyagokat Forg. Kft

Magyarországi engedélyek/bejelentések: FAKI 2.1/387/f  KBSzF-1485-2/2012

NMÉ- 282251436001                MSZ – EN: 13501-1:  2007+ A1: 2010 szerint. 

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

GHS08 egészségi veszély

Repr. 1A H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.

Címkézési elemek

Az 1272/2008 EK rendelet szerinti címkézés

 

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint nincs osztályozva és címkézve.

P281  Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

P201      Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.

P202   Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta émeg nem értette.

P308+P313   Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P405    Elzárva tárolandó.

P501   Az edény tartalmát  / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi  szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.                            

Besorolás: B-s2,d0 Teljesítmény nyilatkozat,  a 305/2011 /EU rendelet III. mellékletében megfogalmazottak  (574/2014/EU rendelettel módosított), a2 75/2013 Kormányrendelettel illetve az NMÉ-ben szereplő adatokkal összhangban.

www.tuzvedo.eu      tuzvedo(kukac)tuzvedo.eu             

 

 

 

 

Figyelem!  Gyártói nyilatkozat.

Az Önök által megvásárolt anyag speciális termék, fafelületek tűzvédelmének biztosítására. A speciális tűzvédő anyag használata (nagyon fontos) megbízható felület előkészítést igényel. Termékünk használata kötelezi a vásárlót a Gyártó által előírt alkalmazási utasítások betartására. A tűzvédelmi bevonattal ellátott fafelületeket és faalapú anyagok felületét alaposan meg kell tisztítani kezelés előtt, és a túlzott gyantásságtól mentesnek kell lennie. A fa megfelelően kiszárított kell, hogy legyen, szükséges nedvességtartalommal. A felület sima, tiszta, hámlásmentes és olajmentes legyen. Figyelmet kell fordítani arra, hogy a fa csiszolása mindig a szálak irányában történjen. A megfelelően előkészített felületre a gyártó 517 ml/m2 oldat felvitelét javasolja.

Hangsúlyozni kell, hogy az alacsonyabb mértékű felhasználás nem biztosítja a megfelelő tűzvédelmi feltételeket, ugyanakkor a több anyag alkalmazása sem előnyös A megadott mennyiségű Pyronatur , azaz 517ml/m2 az optimális mennyiség, amit sok tűzállósági vizsgálat, tűzvédelmi osztályba sorolás, a gyártó által ajánlott mennyiség és a termék tanúsítványából eredő követelmények igazolnak.

A gyártó szintén javasolja, hogy folyamatosan vizsgálják a védett felületet a tűzvédő réteg folytonosságának ellenőrzésére.

Kicsapódott só fehéredés nincs hatással a tűzvédelemre, csupán esztétikai problémát okoz. Nedvesség hatására, a Pyronatur  oldott sói fellazulnak és a felszínre törnek. Miután ott ismét megszáradnak, abból lesz a fehér sókicsapódás.

E miatt a fizikai  ok miatt nem javasolt  tisztán  nyílt térben  védő réteg nélkül alkalmazni a sóalapú tűzvédő anyagokat.

Gyártóként mi vagyunk felelősek az általunk gyártott termékek minőségéért, fizikai és kémiai paramétereiknek a követelményeknek való megfeleléséért, de nincs hatásunk a felhasználás megfelelőségére, a felület előkészítésére, sem  a kivitelezési munkák módjára. Mint minden tűzvédő anyag esetén kötelező előírás, hogy felhordása kizárólag a 45/2011.(XII.7)BM rendelet 12. szerint történhet. Ebből a két okból következik, hogy   a kivitelezés minden ilyen vonatkozású megfelelősségéért a kivitelező felelős.

 

Bezár X
Cégadatok:Európai Tűzvédelmi Anyagokat Forgalmazó Kft
Bejegyezve:Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzék:13-09-184828
Adószám:25844106-2-13
Bankszámla:11742283-23215243-00000000
Telefon:06(29)320-076
Telefax:06(29) 320-093
Mobil:06(30)9448-646
Email:pyrostop@pyrostop.hu
Kérdezzen, vagy írjon nekünk!
Az Ön neve:
E-mail címe:
Üzenet:
*Spamszűrő:
*Kérem, írja be, hogy milyen nap van ma! (pl: "szerda")

Címünk: 2225 Üllő, Pesti út 198

Internetes vásárlás kontekt érintkezés nélkül éjjel nappal

Bezár X

FEL