INTERNETES eladásink folyamatosak COVID után is ajánló
Ügyfélszolgálat, kapcsolat.
Ügyfélszolgálat
& Kapcsolat
ÁSZF, szállítás és garancia.
ÁSZF Szállítás
& Garancia
Termék kereső
 Kosár A kosár üres! PénztárPénztár
  • Bezár
INTERNETES eladásink folyamatosak COVID után is
© INTERNETES eladásink folyamatosak COVID után is   2018 Minden jog fenntartva!   Tel: 06(30)9448-646 Generator: AktivPortal
Ajánlatunk
Újdonság
Megelőző faanyagvédő szerek : Embasol farontó rovarok ellen 5 literes 1 darab ára MEGELŐZÉSRE

Embasol farontó rovarok ellen 5 literes 1 darab ára MEGELŐZÉSRE





OLDÓSZERES. Megelőző védelem céljából, favédő szer: házi cincér, tarka rágóbogár (nagy kopogóbogár), kopogóbogár lárva és lyctus (szijácsbogár) ellen a fa felületére legalább 125 ml/m2 vásárolt töménységű EMBASOL favédő szerből.


  • Vásárolt töménységű EMBASOL farontó rovarok elleni szer oldatát kell felvinni.
  • A fa hőmérséklete ne legyen + 5 C fok alatt, a környezet hőmérséklete fagypont felett legyen. A kezelést ne végezze tűző napon
  • Hatás: Az EMBASOL Farontó rovarok elleni szer alkalmas fát roncsoló rovarkárok megelőző védelmére.
  • Csak a nagyon igényesek számára, akiknek fontos a biztos hatás
  • Termékfajta: Enyhén szagos (oldószeres) favédőszer faroncsoló rovarok ellen, megelőző védelemre. Felhasználási töménységű.
  • Akció lejár: 2022-12-31

Normál ár: 38 100 Ft.   Akciós ár: 38 100 Ft.   Kedvezmény: 0%

Vissza   Mennyiség:  db   Kosárba

EMBASOL Farontó rovarok ellen

1. Termékleírás

Termékfajta: Színtelen favédőszer (oldószertartalmú) faroncsoló rovarok elleni megelőző favédelemre.

Hatóanyagok: Permetrin  ≤0,1 - <1% súlyarány

Hatás: Az Embasol Farontó rovarok ellen megelőzően alkalmazandó faroncsoló rovarok ellen

Tulajdonságok:                  -       megelőzően (125 ml/m2) véd faroncsoló

 -          rovarok ellen , mint a házi cincér, szú, és lyctus ellen

-         használatra kész

-         folyékony

 

Alkalmazási területek:  Fa kezelése beltéren és kültéren. Pl:.tetőszerkezetek, támok, lépcsők, ajtók, stb. Alkalmas továbbá  bútorok és műtárgyak kezelésére.

A kezelés ideje alatt a dolgozó személy kivételével más személy, háziállat, állati táp, állati takarmány, táp-nyersanyag vagy állati tápfeldolgozás nem lehet a teremben. .

A fa előkészítése: Minden esetben először a lazúr-, lakk-, festék- vagy viaszréteget távolítsuk el, csak természetes fa felületet kezeljünk! A kezelendő fa ne legyen  szennyezett, havas, jeges. A fa hőmérséklete ne legyen + 5 C fok alatt, a környezet hőmérséklete fagypont felett legyen. A kezelést ne végezze tűző napon, vagy  esőben, hóban.

Felhasználási korlátozások: Nyílt láng és nyílt tűz mellett nem szabad dolgozni. A felhasználás közben és után jó szellőztetésről kell gondoskodni. Elégtelen szellőzésnél megfelelő, a légzőszerveket fokozottan  védő felszerelést kell használni (“A” szűrővel ellátott álarc). Felhasználás után a kezelő helyiségben 48 óra elteltéig nem szabad folyamatosan tartózkodni. Növényekre ne öntsük.

Színezés: Színtelen.

2, Műszaki adatok

Sűrűség:                                                        (20o C-on): Kb. 0,79 g/cm3

Lobbanáspont:                                             61 °C felett

Viszkozitás:                                                    Hígfolyós folyadék

Szag:                                                              Enyhe szaga van.

Kompatibilitás/korrózió:    Az EMBASOL Farontó rovarok ellen az acélt, vasat és üveget nem támadja meg. A kezelt fa teljes megszáradása után (kb. 8 nap) müanyagok és bitumentartalmú építőelemek közevetlenül érintkezésbe hozhatók a fával.

Merítéses technológiához olyan berendezéseket (tartályokat) kell alkalmazni, amelyek oldószerálló lakkal voltak kezelve.

Termékeink állandó jó minőségéért általános eladási és szállítási feltételeink szerint szavatolunk.

1272/2008/EG rendelet CLP szerinti utasítások, tájékoztatások, intelmek:


H mondatok:

H304    Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H410    Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H302    Lenyelve ártalmas

H317    Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H332    Belélegezve ártalmas.

H400    Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

P mondatok:

P273    Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P331    TILOS hánytatni.

P391    A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P301 + P310    LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P405    Elzárva tárolandó.

P501    A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: előírások szerint.

 

EUH mondatok:

EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

EUH 208 Permethrin-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Tárolás/környezetvédelem: Az EMBASOL Farontó rovarok elleni szert csak eredeti göngyölegben szabad tárolni. A tárolásnál és feldolgozásnál be kell tartani a talaj- és felszíni vizek, valamint a levegő tisztántartására vonatkozó törvényi előírásokat. A szernek nem szabad a talajba, csatornahálózatba, valamint a vizekbe jutnia.

 

A fenti adatok általános tanácsadó jellegű útmutatásokat tartalmaznak, leírják termékeinket  és tájékoztatják a felhasználót azok feldolgozásáról és alkalmazásáról. A mindenkori munkafeltételek és a felhasznált anyagok sokféleségére és különbözőségére való tekintettel természetesen nem tudunk minden egyedi esetet leírni. Kétség esetén végezzen el saját próbát, vagy kérdezze meg műszaki tanácsadó szolgálatunkat.

Termékeink egyenletesen kiváló minőségéért az általános eladási és szállítási feltételeink szerint vállalunk szavatosságot.

 Csak akkor alkalmazzuk, ha feltétlenül szükséges!!

https://www.tuzvedo.eu/ tuzvedo@tuzvedo.eu

Bezár X
Cégadatok:Európai Tűzvédelmi Anyagokat Forgalmazó Kft
Bejegyezve:Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzék:13-09-184828
Adószám:25844106-2-13
Bankszámla:11742283-23215243-00000000
Telefon:06(29)320-076
Telefax:06(29) 320-093
Mobil:06(30)9448-646
Email:pyrostop@pyrostop.hu
Kérdezzen, vagy írjon nekünk!
Az Ön neve:
E-mail címe:
Üzenet:
*Spamszűrő:
*Kérem, írja be, hogy milyen nap van ma! (pl: "szerda")

Címünk: 2225 Üllő, Pesti út 198

Internetes vásárlás kontakt érintkezés nélkül éjjel nappal

Bezár X

FEL